JE MAUTI YA PILI NI NINI NA INAFANANISHWA NA NINI?

Je, hi mauti ya pili inayoongelewa ni nini hasa? Kabla hatujaelewa maana ya mauti ya pili, ni muhimu tukageukia kwanza nyuma na kujiuliza swali kuhusu nini hasa maana ya mauti ya pili? Kifo ni tendo la kukoma kwa matendo yote ya shughuli za mwili

Sasa, mauti ya pili ni kile kinachowatokea wenye dhambi baada ya kufufuliwa kwao toka kwa wafu kwa ajili ya kukabiliana na hukumu ya Mungu.

Waovu ama wenye dhambi watahukumiwa na kisha kutiwa kwenye mauti ya milele (yaani kifo). Watatupwa kwenye ziwa la moto na kuunguzwa kabisa. Watafanyika kuwa majivu yakanyagwayo na waongofu watakatifu.

Waovu watateketezwa kabisa na kupotea usoni pa nchi na watakatifu watatembea juu ya mavumbi yao katika ufalme wa Mungu utakaofanyika hapa duniani

RUDI KWENYE KURASA KUU